รายละเอียดห้องพัก

 

ห้องพัก

สถานที่

จำนวน

ราคา

อุปกรณ์ที่จัดให้

หมายเหตุ

ห้องพัก 4 เตียง (แอร์) ชั้น 2  อาคารศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 6 ห้อง 600 บาท / ห้อง / วัน โทรทัศน์   ตู้ใส่เสื้อผ้า   Internet Wifi
ตู้น้ำเย็น (ระเบียงทางเดิน) เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

ห้องน้ำรวมอยู่ทางปีกซ้ายและขวาของอาคาร