1

2

3

4

5


ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก (26/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุชัยภูมิ (23/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสนับสนุนปั่น 4 อำเภอ ใจเกินร้อย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา (22/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก (18/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมส่งทีมแพทย์ พยาบาล ประจำหน่วยปฐมพยาบาล งานกีฬาแห่งชาติ (17/12/2557)
จัดใหญ่....สัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่ แด่ผู้สูงอายุ ปี 2558 เขตนครชัยบุรินทร์ (15/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ 9 (12/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จับมือเทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด รวมพลัง จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี (08/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2557 (08/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก (04/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ปั่น 4 อำเภอ ใจเกินร้อย 21 ธค 57
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ ปี 2558
จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี 06/12/57
ดูทั้งหมด