1

2

3

4

5

6

7


<< เอกสารประกอบการประชุมอบรมกฎหมายสาธารณสุข 8-9 เมษายน 58 สามารถดาว์นโหลดได้แล้ว >>
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ร่วมจัดปั่นสองล้อ สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ฯ (21/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ร่วมรณรงค์ เดินทางส่งใจ ปลอดภัย ปลอดโรค (21/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ ๕ จับมือเครือข่ายรณรงค์ล้างส้วมสาธารณะรับวันสงการณ์ (21/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมต้อนรับรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะนิเทศงาน (01/04/2558)
กรมอนามัยส่งมอบส้วมในถิ่นทุรกันดารแห่งที่ 60 หนุนเด็กไทยใช้ส้วมมาตรฐาน (31/03/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัด 7 ภาระกิจพิชิตพุง (26/03/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ (26/03/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้จัดอบรมวิชาการ พัฒนาบุคลากรเรื่องการจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ (13/03/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับเครือข่ายได้นำทีมลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนระดับเพชร (13/03/2558)
ศุนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับหน่วยราชการในจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการด้วยความปลอดภัยอาหาร (13/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่5
 
เทิดพระบิดาศูนย์อนามัยที่5
 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 เดินทางสุขใจปลอดภัยปลอดโรค
ประชุมขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และการดูแลส่งต่อสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
งานรณรงค์วันตรุษจีน ศูนย์อนามัยที่ 5 ตลาดสดจอหอ 13 กพ 58
ดูทั้งหมด