1

2

3

4

5

6


ศูนย์อนามัยที่ 5 ส่งทีมลงประเมินโรงเรียนระดับเพชร ค้นหาตัวแทนระดับเขตสู่ระดับประเทศ (23/01/2558)
มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นของขวัญวันปีใหม่ (19/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหมูสี จัดโครงการเทศบาลฯเคลื่อนที่ยกนิทรรศการคาราวานความรู้เพียบ (13/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 (12/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดประชุมขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และแนวทางการดูแลส่งต่อทางสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์ (12/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา เข้าร่วมกีฬาสาธารณสุข หวังเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในการออกกำลังกาย (06/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมรณรงค์ เดินทางสุขใจ ปลอดภัย ปลอดโรค (05/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดงานปีใหม่ส่งท้ายปี 57 เน้นพิธีแบบไทยพร้อมใส่ใจสุขภาพ (29/12/2557)
รับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ของศูนย์อนามัยที่ ๕ จำนวน 2 ตำแหน่ง (29/12/2557)
ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด/อำเภอ (26/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่5
 
เทิดพระบิดาศูนย์อนามัยที่5
 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และการดูแลส่งต่อสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 เดินทางสุขใจปลอดภัยปลอดโรค
จัดงานปีใหม่ส่งท้ายปี 57 เน้นพิธีแบบไทยพร้อมใส่ใจสุขภาพ 26/12/57
ดูทั้งหมด