1

2

3

4

5

6

7


ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ห่วงใยอนามัยแวดล้อม แนะรับมือสารอันตรายช่วงเทศกาลตรุษจีน (18/02/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดรณรงค์ตรุษจีน 58 รู้จักเลือก รู้จักกิน ปลอดภัยต่อสุขภาพ (17/02/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ออกให้ความรู้ วาเลนไทน์ รักปลอดภัย กระตุ้นวัยรุ่นไทย ใส่ใจป้องกัน (11/02/2558)
จัดประชุมคณะกรรมการแกนนำชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขตเพื่อชี้แจง“ทิศทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ปี 2558 (10/02/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (09/02/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเด็กดีในงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7 (09/02/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมประเมิน คัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (02/02/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ส่งทีมลงประเมินโรงเรียนระดับเพชร ค้นหาตัวแทนระดับเขตสู่ระดับประเทศ (23/01/2558)
มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็นของขวัญวันปีใหม่ (19/01/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลหมูสี จัดโครงการเทศบาลฯเคลื่อนที่ยกนิทรรศการคาราวานความรู้เพียบ (13/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่5
 
เทิดพระบิดาศูนย์อนามัยที่5
 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 เดินทางสุขใจปลอดภัยปลอดโรค
ประชุมขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และการดูแลส่งต่อสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
งานรณรงค์วันตรุษจีน ศูนย์อนามัยที่ 5 ตลาดสดจอหอ 13 กพ 58
ดูทั้งหมด