1

2

3

4

5

6

7


<ข่าวดี! คุณแม่ที่คลอดบุตรตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 400 บาท/คน เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 ตามมติครม. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวยากจน ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ติดต่อ 044-305-131 ต่อ 121
ศูนย์อนามัยที่ 5 ผนึกกำลัง 3 ศูนย์เขตวางแนวทางอำเภอสุขภาพดี (08/10/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดงานมุทิตาจิตชื่นมื่น เกษียณเกษมสำราญ ชีวีเบิกบาน ชีวิตดี๊ดี ปี 2558 (02/10/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จูงมือเครือข่าย ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการอาหารและโภชนาการสมวัย (28/09/2558)
สำนักโภชนาการ ประสานศูนย์อนามัยที่ 5 และสาธารณสุขสุรินทร์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหาพร้อมรับฟังความเห็น สู่การพัฒนาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัยร (28/09/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา จัดงาน CQI เปิดเวทีนำเสนองานด้านส่งเสริมสุขภาพ (18/09/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเครือข่ายสรุปผลการรับรู้ข้อมูลสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์ปี 2558 (17/09/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 สรรหาสุดยอดส้วมระดับเขต เพื่อเป็นตัวแทนไปคัดเลือกระดับประเทศต่อไป (14/09/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมงานสัมมนาอนามัยแม่และเด็กเขตนครชัยบุรินทร์ (02/09/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมีย เน้นความสำคัญการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (02/09/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมเพื่อแก้ไขภาวะอ้วนแก่บุคคลากรพื้นที่เครือข่าย (28/08/2558)
อ่านทั้งหมด     
จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่5
 
เทิดพระบิดาศูนย์อนามัยที่5
 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
งานเดิน-วิ่งการกุศล Walk&run fun&fit
ฝึกอบรม
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 เดินทางสุขใจปลอดภัยปลอดโรค
ประชุมขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และการดูแลส่งต่อสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
งานรณรงค์วันตรุษจีน ศูนย์อนามัยที่ 5 ตลาดสดจอหอ 13 กพ 58
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธี มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ ปี 2558
ดูทั้งหมด