1

2

3

4

5

6

7

8


<<>>
ศอ.5 จัดสัมมนาสื่อสารสาธารณะ (27/05/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จับมือเครือข่าย โครงการขับเคลื่อนรพ.ส่งเสริมสุขภาพ และ 7 ภาระกิจพิชิตพุงเขตสุขภาพที่ 9 (15/05/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมมือกับเครือข่ายสสจ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการถนนอาหารปลอดภัย (15/05/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย (15/05/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมมือ สสจ.บุรีรัมย์คัดเลือกร้านอาหารเข้าโครงการ ร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี (08/05/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วมเรียนรู้หมู่บ้านวนเกษตร (29/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศภูฐาน (29/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน ตามพรบ.สาธารณสุข (29/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ร่วมจัดปั่นสองล้อ สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ ฯ (21/04/2558)
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ร่วมรณรงค์ เดินทางส่งใจ ปลอดภัย ปลอดโรค (21/04/2558)
อ่านทั้งหมด     
จักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่5
 
เทิดพระบิดาศูนย์อนามัยที่5
 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5
 
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ 2557 เดินทางสุขใจปลอดภัยปลอดโรค
ประชุมขับเคลื่อนการฝากครรภ์แนวใหม่และการดูแลส่งต่อสูติกรรมเขตนครชัยบุรินทร์
งานรณรงค์วันตรุษจีน ศูนย์อนามัยที่ 5 ตลาดสดจอหอ 13 กพ 58
ดูทั้งหมด