รายละเอียดห้องประชุม

อัตราค่าเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ (ตามรายการแจ้งจอง)   

ชื่อห้อง

สถานที่

ความจุ

ราคา

ชมภาพ

หมายเหตุ

ดาวเรือง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 100 - 120 คน 2,500 บาท/วัน : 1,500 บาท / ครึ่งวัน คอมพิวเตอร์   โปรเจคเตอร์    เครื่องฉายแผ่นทึบ 
ไมโครโฟน   เครื่องขยายเสียง   และ บอร์ดติดตั้ง Flipchart เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ไม่คิด
ค่าบริการเพิ่มเติม
เฟื่องฟ้า ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 30 - 40 คน เปิดให้บริการเฉพาะเจ้าหน้าที่
ลีลาวดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ 30 - 40 คน เปิดให้บริการเฉพาะเจ้าหน้าที่  
ศรีตรัง ชั้น 2 อาคาร 3 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 20 - 40 คน 1,500 บาท / วัน : 1,000 บาท / ครึ่งวัน
กระดังงา ชั้น 2 อาคาร 3 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 30 - 50 คน 1,500 บาท / วัน : 1,000 บาท / ครึ่งวัน
ราชาวดี ชั้น 1 อาคาร 3 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 100 - 120 คน 2,500 บาท / วัน : 1,500 บาท / ครึ่งวัน
ทิวทอง 1 ชั้น 3 อาคาร 1 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 20 - 30 คน เปิดให้บริการเฉพาะเจ้าหน้าที่
IT TRAINING ชั้น 1 อาคาร 1 ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง 16 คน 2,000 บาท / วัน : 1,500 บาท / ครึ่งวัน