ผลการดำเนินงานการให้บริการห้องประชุม ประจำปี 2562

 

กราฟแสดงการให้บริการห้องประชุม


ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559