หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :รายงานผลการดำเนินงาน

จังหวัด ราชบุรี ระดับ(คะแนน)
รพ. ราชบุรี ดี(190)
รพ. บ้านโป่ง ดี(194)
รพ. โพธาราม ดี(187)
รพ. ดำเนินสะดวก ดี(183)
รพร. จอมบึง ดี(199)
รพช. ปากท่อ ดี(189)
รพช. บางแพ พัฒนาได้(178)
รพช. วัดเพลง พัฒนาได้(173)
รพช. สวนผึ้ง ดี(180)
รพช. เจ็ดเสมียน พัฒนาได้(173)
รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ดีเด่น(200)

จังหวัด กาญจนบุรี ระดับ(คะแนน)
รพ. พหลพลพยุหเสนา ดีเด่น(200)
รพ. มะการักษ์ ดีเด่น(200)
รพช. ท่าม่วง ดี(190)
รพช. เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ดี(192)
รพช. บ่อพลอย ดี(192)
รพช. ทองผาภูมิ ดี(180)
รพช. สังขละบุรี พัฒนาได้(178)
รพช. ไทรโยค ดี(192)
รพช. เลาขวัญ ดี(180)
รพช. ด่านมะขามเตี้ย พัฒนาได้(174)
รพช. สถานพระบารมี ดี(180)
รพช. สมเด็จพระปิยะมหาราช พัฒนาได้(160)
รพช. ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดี(192)
รพช. ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ ดีเด่น(200)
รพช. ท่ากระดาน ดี(180)

จังหวัด สุพรรณบุรี ระดับ(คะแนน)
รพ. เจ้าพระยายมราช ดีเด่น(200)
รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 ดีเด่น(200)
รพช. อู่ทอง ดีเด่น(200)
รพช. ด่านช้าง ดี(190)
รพช. เดิมบางนางบวช ดี(184)
รพช. สามชุก ดีเด่น(200)
รพช. ดอนเจดีย์ ดีเด่น(200)
รพช. ศรีประจันต์ ดีเด่น(200)
รพช. บางปลาม้า ดี(191)
รพช. หนองหญ้าไซ พัฒนาได้(178)

จังหวัด นครปฐม ระดับ(คะแนน)
รพ. นครปฐม ดี(191)
รพช. สามพราน พัฒนาได้(168)
รพช. บางเลน พัฒนาได้(167)
รพช. กำแพงแสน พัฒนาได้(164)
รพช. ห้วยพลู ดี(181)
รพช. นครชัยศรี พัฒนาได้(170)
รพช. ดอนตูม ดี(194)
รพช. หลวงพ่อเปิ่น พัฒนาได้(168)
รพช. พุทธมลฑล ดี(189)
รพ. เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ดี(197)

จังหวัด สมุทรสาคร ระดับ(คะแนน)
รพ. สมุทรสาคร ดี(194)
รพช. กระทุ่มแบน ดี(184)
รพช. บ้านแพ้ว ดี(192)

จังหวัด สมุทรสงคราม ระดับ(คะแนน)
รพ. สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พัฒนาได้(160)
รพ. นภาลัย พัฒนาได้(166)
รพ. อัมพวา พัฒนาได้(176)

จังหวัด เพชรบุรี ระดับ(คะแนน)
รพ. พระจอมเกล้า ดี(199)
รพช. เขาย้อย พัฒนาได้(171)
รพช. หนองหญ้าปล้อง พัฒนาได้(165)
รพช. ชะอำ ดี(180)
รพช. ท่ายาง ดี(187)
รพช. บ้านลาด ดี(196)
รพช. บ้านแหลม ดี(189)
รพช. แก่งกระจาน พัฒนาได้(178)

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ระดับ(คะแนน)
รพ. ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาได้(171)
รพช. กุยบุรี พัฒนาได้(175)
รพช. ทับสะแก ดี(186)
รพช. บางสะพาน ดี(190)
รพช. บางสะพานน้อย พัฒนาได้(160)
รพช. ปราณบุรี ดี(183)
รพ. หัวหิน ดี(188)
รพช. สามร้อยยอด พัฒนาได้(177)


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health