ข่าว

Written on 12/06/2014, 12:25 by shin
การประชุมเชิงปฏิบัติการ-สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่-5-เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนกำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2557ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี  วันที่ 12 มิถุนายน 2557 08.30...
Written on 06/06/2014, 11:29 by joke
ศูนย์อนามัยที่-4-ราชบุรี-แนะวิธิเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง-รู้จักแยก-รู้จักใช้-เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย-4-ธันวาคม-2556 ขยะเป็นทอง รู้จักแยก รู้จักใช้ ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของ ขยะที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆ...
Written on 06/06/2014, 11:28 by joke
ศูนย์อนามัยที่-4-ราชบุรี-ร่วมแสดงความยินดีกับ-นางบุษบา-เตชาชัยนิรันดร์-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์-ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางบุษบา เตชาชัยนิรันดร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ นางบุษบา เตชาชัยนิรันดร์ ได้รับโล่รางวัลเกรียติคุณ ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ประจำปี 2556 ในการ...
Written on 06/06/2014, 11:27 by joke
ศูนย์อนามัยที่-4-ราชบุรี-ร่วมกับ-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง-และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี-จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร-ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ...