บทความ

Written on 06/06/2014, 11:23 by joke
วันเด็กปี57-ปลอดน้ำอัดลม วันเด็กปี57 ปลอดน้ำอัดลม  ใกล้จะถึงวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมแล้วซึ่งเป็นวันของเด็กๆ ปีนี้ตรงกับวันที่ 11 มกราคม เรามีงานฉลอง มีกิจกรรมวันเด็กทุกปี กิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นวันที่เด็กๆ มีสิทธิพิเศษ...
Written on 06/06/2014, 11:17 by joke
กรมอนามัย-ร่วมสร้างเสริมสุขภาพครูไทย-ทานอาหารดีมีประโยชน์-ลดหวาน-มัน-เค็ม-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ-ลดเสี่ยงโรค บทความ “รักษ์สุขภาพ...ครู” เพื่อเป็นการเกาะกระแส  16 มกราคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันครู ครูที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ ในชีวิต อยู่กับการพร่ำสอนอบรมเด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติ จน ไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพตนเอง ทานอาหารไม่เป็นเวลา...
Written on 06/06/2014, 11:13 by joke
เลี่ยงภัยตรุษจีน-เลี่ยง-5-อันตราย เลี่ยงภัยตรุษจีน เลี่ยง 5 อันตราย การเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมและการควบคุมดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร  โดยเฉพาะอาหารที่คนเป็นจำนวนมากต้องรับประทานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  เพราะลูกค้าหรือผู้บริโภคได้ให้ความไว้วางใจผู้ขายว่า...
Written on 04/06/2014, 13:56 by joke
valentine-‘s-day-วันแห่งความสุขของครอบครัว Valentine ‘s day วันแห่งความสุขของครอบครัว Valentine ‘s dayวันแห่งความสุขของครอบครัว ความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เป็นความรู้สึกที่สร้างโลกนี้ให้น่าอยู่ ทำให้เกิดพลังซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต นั่นคือ...