คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
กรมอนามัย
ข่าวรับโอน-ย้าย/สมัครงาน
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
23
กรกฎาคม
2564
23.07.2564
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิ้อไวรัสโคโน่า 2019 ในสถานที่ทำงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชิื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดการตรวจคัดกรอง โดยวิธีการ Rapid Test ในบุคลากรทุกคน ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564

19
กรกฎาคม
2564
19.07.2564
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 ตำแหน่ง

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 8 ตำแหน่ง

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

calendar Cover for 2021 / 07
ร่

วมแสดงความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อเว็บศูนย์อนามัยที่ 5
ดูผลโหวต

อินโฟกราฟิก