คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จอมบึง ราชบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.09.2563
0
0
แชร์
29
กันยายน
2563

กบอ.มารับฟังความคิดเห็นเรื่องจัดการน้ำ Module A5 ผันจากน้ำปิงมาที่แม่กลอง 1200 ลบม./วินาที วงเงิน 150,000,000,000.00 ล้านบาท (1.5 แสนล้านบาท)ผมไปในฐานะผู้สังเกตการณ์ และเก็บภาพเหตุการณ์ และเฝ้าสังเกตการชิงไหวชิงพริบกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าเขี้ยวพอๆกัน จึงนำเหตุการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ตั้งใจจะเขียนแบบเป็นกลาง แต่อ่านแล้วไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไร ถ้าไม่เป็นกลางเพราะรักราชบุรี พวกเราคงไม่ว่ากันนะครับ

วันที่ 27/11/2556 ถึง 27/11/2556

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน