คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุม พัฒนาทีมนิเทศศูนย์ให้เป็นนักนิเทศเชิงกลยุทธ์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.09.2563
0
0
แชร์
29
กันยายน
2563

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ในการพัฒนาทีมนิเทศของศูนย์ให้เป็นทีมนิเทศแบบมืออาชีพอิงระบบข้อมูล และเมื่อทีมศูนย์แข็งแรงจะได้แลกเปลี่ยนกับทีมนิเทศของจังหวัดต่อไป

วันที่ 02/12/2556 ถึง 03/12/2556

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน