คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมเชิงปฏิบัติการ ”อุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด และการช่วยฟื้นคืนชีพ” รุ่น 2

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.03.2564
30
0
แชร์
24
มีนาคม
2564

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด และการช่วยฟื้นคืนชีพ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ด้านบริการ) เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ นางนภสร คงมีสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน