คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.04.2564
59
0
แชร์
07
เมษายน
2564

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ดำเนินการจัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ชนากาญจน์ อบมาลี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชุบุรี (ด้านวิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ นางรัชนี ลักษิตานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน