คุณกำลังมองหาอะไร?

บรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 4

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.05.2564
59
0
แชร์
07
พ.ค.
2564

วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 : ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 4 ณ ห้องราชาวดี ห้องกระดังงา และห้องศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน