คุณกำลังมองหาอะไร?

ธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ติดตามการขับเคลื่อนงานในสถานการณ์โควิด–19 เขตพื้นที่รับผิดชอบ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.06.2564
59
0
แชร์
04
มิถุนายน
2564
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำเสนอการขับเคลื่อนงานในสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด–19 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ? ทางคณะได้ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และมอบนโยบาย ทิศทาง กรอบการดำเนินงานและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จากนั้นร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่เพื่อรองรับการเป็นสถานที่สำหรับห้องแยกโรค (Isolation room) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเยี่ยมชมจุดบริการต่างๆ? ภายในโรงพยาบาล?โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ อรุณภาคมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์ด้านบริการ นำคณะเยี่ยมชม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน