คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิ้อไวรัสโคโน่า 2019 ในสถานที่ทำงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.07.2564
22
0
แชร์
23
กรกฎาคม
2564

จากสถานการณ์กำารแพร่ระบาดของเชิื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในปัจจุบัน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดการตรวจคัดกรอง โดยวิธีการ Rapid Test ในบุคลากร ทุกคน ตั้งแต่วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2564

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน