คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจเยี่ยมพร้อมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบการเชิงรุก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.07.2564
11
0
แชร์
16
กรกฎาคม
2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตรวจเยี่ยมพร้อมแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบการเชิงรุก โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี, ศูนย์?อนามัยที่ 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุข?จังหวัดราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,แรงงานจังหวัด,ประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครน่า 2019 (COVID-19) สถานประกอบการในพื้นที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแนะนำให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามแนวทางทางการป้องกันโรค Good Factory practice (GFP) ด้วยการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และดำเนินการใช้งาน App THAI SAVE THAI สำหรับให้พนักงานในสถานประกอบการประเมินตนเอง?ก่อนเข้า?ปฏิบัติงาน?เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน