คุณกำลังมองหาอะไร?

รั

รับตรวจประเมินไขว้จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) และเกณฑ์ 5 ส ผ่านระบบออนไลน์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.07.2564
8
0
แชร์
12
กรกฎาคม
2564

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานในการรับตรวจประเมินไขว้จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน  (Healthy Workplace Happy for Life)  และเกณฑ์ 5 ส ผ่านระบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Google Meet  ณ ห้องประชุมดาวเรือง  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  ซึ่งทีมตรวจประเมินนำโดย พญ.พลอย กองกูต รองผู้อำนวยการด้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   การประเมินประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ  การประเมินเอกสารและการประเมินภาคสนามผ่านโปรแกรม Google Meet 5 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาล กลุ่มที่ 2 สำนักงาน (5 ส)   กลุ่มที่ 3 โรงอาหาร   กลุ่มที่ 4  ฟิตเนต   กลุ่มที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียและโรงพักขยะ ซึ่งศูนย์อนามัยทั้ง 2 ศูนย์  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมอนามัยที่จะยกระดับสู่องค์กรสมรรถนะสูง  โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทุกหน่วยดำเนินการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life)  ซึ่งกำหนดเป็นผลผลิต (Output) ในตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน