คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ระบบไทยเซฟไทย (THAI SAVE THAI) ในสถานศึกษาเขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.07.2564
12
0
แชร์
23
กรกฎาคม
2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 : กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ระบบ ไทยเซฟไทย (THAI SAVE THAI) ในสถานศึกษาเขตสุขภาพที่ 5 รุ่นที่ 1 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Video Conference (Cisco webex Meeting) ได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และบรรยายความสำคัญของการใช้ระบบไทยเซฟไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการใช้ระบบไทยเซฟไทย สำหรับประเมินความเสี่ยงของตนเองและคัดกรองความเสี่ยงแก่ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา และผลักดันให้เกิดการประเมินและคัดกรองความเสี่ยงของตนเองโดยใช้ระบบไทยเซฟไทย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้ดูแลระบบไทยเซฟไทยของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 95 user ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน