คุณกำลังมองหาอะไร?

องอธิบดีกรมอนามัย, สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ตลาดศรีเมือง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.08.2564
54
3
แชร์
05
สิงหาคม
2564

       วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย, สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี, ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชน โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานบริหารตลาดศรีเมือง และคณะร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  และนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารภายในตลาดกลางผักและผลไม้ตลาดศรีเมือง โดยทางตลาดศรีเมืองได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด - 19 มีการตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อ จะอยู่ที่ 1% ส่วนในช่วงของเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ยอดผู้ติดเชื้อลดลงเหลือ 0.5% ส่วนในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจะได้รับวัคซีนทั้งหมด จากนั้นก็จะมีในส่วนของแผนดำเนินการเดิม จะมีการตรวจผู้ประกอบการ ลูกจ้างภายในตลาด ทุก 14 วัน ดังนี้
    - ตรวจครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 29 ก.ค. - 5 ส.ค 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน
    - ตรวจครั้งที่ 2 ตั้งแต่กลางเดือน ส.ค.ในวันที่ 19 ส.ค 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน
    - ตรวจครั้งที่ 3 ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน
    - ตรวจครั้งที่ 4 ตั้งแต่ 16 ก.ย.2564 เป็นครั้งสุดท้าย
จากนั้นก็จะเป็นการตรวจ Rapid Test ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. - 3 ส.ค. 2564 โดยจะทำการตรวจ ผู้ประกอบการ,ลูกจ้าง จำนวน 6,381 ราย , ผู้ติดเชื้อ คนไทย จำนวน 64 ราย ซึ่งคิดเป็น 1.5% และ ผู้ติดเชื้อชาวต่างด้าว จำนวน 96 ราย คิดเป็น 4.3% จากนั้นได้มีการปรับแผนชาวต่างด้าว คือจะมีการตรวจทุก 7 วัน เนื่องจากมีตัวเลขติดเชื้อเพียง 96 คิดเป็น 4 % ของตัวเลข มีดังนี้
    - ตรวจครั้งที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 7-9 ส.ค. 64 เป็นระยะเวลา 7 วัน
    - ตรวจครั้งที่ 3 ตั้งแต่ วันที่ 16-18 ส.ค. 64 เป็นระยะเวลา 7 วัน
    - ตรวจครั้งที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 25-27 ส.ค. 64 เป็นระยะเวลา 7 วัน
    - ตรวจครั้งที่ 5 ตั้งแต่ วันที่ 3-5 ก.ย. 64 เป็นครั้งสุดท้าย ก็จะทำการแยกผู้ติดเชื้อชาวต่างด้าวออกจากศรีเมือง ยึดบัตรศรีเมืองโควิดคืนและกักตัวในพื้นที่ โดยจะประสานหน่วยงานราชการ ทำการปิดที่พัก จากนั้นทางศรีเมืองจะร่วมกับหน่วยงานราชการเข้าไปเยียวยาผู้ติดเชื้อต่อไป
แหละนี่คือมาตรการป้องกันที่ทางตลาดศรีเมืองได้มีการกำหนดมาตรการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิด 19

     ทั้งนี้คณะตรวจเยี่ยมร่วมให้คำแนะนำการจัดระดับความเหมาะสมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข DMHTTA พร้อมคุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง สำหรับตลาดศรีเมืองเป็นตลาดค้าส่งพืชสวนทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกและเป็นตลาดค้าส่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน กรมอนามัย จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือเจ้าของตลาด ผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภค ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยต้องกำหนดทางเข้า-ออกตลาด มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด จัดให้มีการทำความสะอาด บริเวณพื้นตลาด แผงจำหน่ายอาหารสด หรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันและล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อาหารปรุงสำเร็จมีการปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ใช้อุปกรณ์สำหรับการหยิบจับหรือตักอาหาร มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมทุก 2 ชั่วโมง และมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีทุกวัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือเจ้าของและผู้ประกอบการควรมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลสัปดาห์ละครั้งโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ ขั้นที่ 1 การล้างด้วยน้ำและผงซักฟอก เพื่อกำจัดคราบสกปรก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่หากมีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผงทิ้งไว้นาน 15-30 นาที และใช้แปรงลวดถูเพื่อช่วยในการขจัดคราบไขมัน 2 การฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เขียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว จากนั้นปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่น ส่วนบริเวณที่มีกลิ่นคาวให้ใช้หัวน้ำส้มสายชูผสมน้ำให้เจือจางราดบริเวณที่มีกลิ่นคาว ส่วนบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่ปัสสาวะ และก๊อกน้ำสาธารณะที่ใช้ในตลาด ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอกช่วยและล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ต้องกำจัดเศษอาหาร เศษผักผลไม้ โดยเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน รวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดถังขยะ และไม่ให้มีเศษอาหารหรือกลิ่นอาหารอยู่ใน ท่อน้ำทิ้ง รวมทั้งควรปิดช่องทางหนูวิ่งเข้าออกผ่านท่อน้ำทิ้งด้วยลวดตาข่ายหรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูและแพร่กระจายของโรคได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน