คุณกำลังมองหาอะไร?

งพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และมอบสิ่งสนับสนุนในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดนครปฐม และสุพรรณบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.09.2564
9
0
แชร์
02
กันยายน
2564

วันที่ 31  สิงหาคม 2564  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สสจ. นครปฐม  ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และวันที่ 1 กันยายน 2564 ร่วมกับสสจ.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) อำเภอบางปลาม้าวัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า  นพ.อนวัชน์ รักษ์วรรณวงศ์ ผอ.รพ.บางปลาม้า และนายพัทธพงศ์ ตั้งสะสม  สสอ.บางปลาม้า ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดตั้งศูนย์ฯซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัดและประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ประเมินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งให้ลงทะเบียนการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ใน Platform Thai stop Covid  ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้มอบสิ่งสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์แก่ สสจ.นครปฐม และ สสจ.สุพรรณบุรีเพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ที่ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่จังหวัด ประกอบด้วย คลอรีนน้ำ คลอรีนเม็ด  อ.31 ถุงแดง น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาทำความสะอาด สบู่ล้างมือ ปูนขาว และหน้ากากอนามัย

 

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน