คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมรายการ ”นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.09.2564
6
0
แชร์
03
กันยายน
2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี" โดยมี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นางสาวอุทัยวรรณ โคกตาทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมพูดคุยประเด็น "แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักแยกกักสําหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงานหรือสถานประกอบการ(Factory Accommodation Isolation : FAI) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ สวท.ราชบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีและสถานีวิทยุท้องถิ่นรวมทั้งเคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่น ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์พักแยกกักสําหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงงานหรือสถานประกอบการ(Factory Accommodation Isolation : FAI) สืบเนื่องจากคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่  3195/2564 ที่ให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จัดตั้งศูนย์พักแยกกัก สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Accommodation Isolation : FAI) และสถานประกอบการ โดยจะต้องมีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานและต้องเพียงพอต่อการแยกกัก ตามแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์พักแยกกักภายในหรือภายนอกโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ หรือร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักแยกกักกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ อื่นๆ เพื่อเป็นการควบคุมโรคในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน