คุณกำลังมองหาอะไร?

ยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.09.2564
3
0
แชร์
03
กันยายน
2564

เยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School

วันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ณ โรงเรียนเศรษฐวิทย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดยนายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และทีมกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและวัยรุ่น ร่วมเยี่ยมเสริมพลังและเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School และติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรการและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และให้ข้อแนะนำมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน