คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะทำงานติดตามประเมินผล และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.09.2564
22
0
แชร์
08
กันยายน
2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5  ราชบุรี นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน/คณะทำงานติดตามประเมินผล และผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ในหัวช้อการเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภายในไตรมาส 4/2564 และการกำกับติดตามระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2564 ของตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จการควบคุมภายในของกรมอนามัย และรายงานผลการสรุปการปิดการตรวจสอบภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย รวมทั้งเพื่อวางแนวทางการตรวจสอบภายในโดยทีมงานศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำไตรมาส  4 /2654 และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่จะดำเนินงานในปี 2565 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน