คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.09.2564
27
0
แชร์
10
กันยายน
2564

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5” ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Video Conference (Cisco webex Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์   ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถานการณ์โควิด-19 และการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.)" พร้อมด้วย นายแพทย์วิเชียร  ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมบรรยาย หัวข้อ "ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5" และ แพทย์หญิงชนากาญจน์ อบมาลี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ด้านวิชาการ) ร่วมบรรยายหัวข้อ"การสื่อสารความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา"

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ประกอบด้วย 1.) ตัดความเสี่ยง ด้วยหลัก 3 T (TST , TSC , Rapid Test) 2.) สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 2E1V (Exercise 6 ท่า บริหารปอด , Eating , Vaccine ครู) 3.) มุ่งมั่นป้องกัน โควิด-19 ด้วยการสื่อสารความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ก้าวท้าใจในสถานศึกษา และประเมินความรอบรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักเรียน ครู และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนในการส่งเสริมความรอบรู้ และให้สถานศึกษามีความมั่นใจปลอดภัยและเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด–19 ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5” ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Video Conference จำนวน 390 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน