คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ 6) เนื่องในโอกาสเสด็จมาที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีและก่อกำเนิดกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2456

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.09.2564
17
0
แชร์
21
กันยายน
2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ (รัชกาลที่ 6) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสโมสรเสือป่าราชบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จประทับเสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือป่าราชบุรี แล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าสโมสรเสือป่า จากนันจึงเสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ (20 กันยายน 2456) เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงก่อกำเนิดกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน