คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่แจกชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) สำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.09.2564
15
0
แชร์
29
กันยายน
2564

 

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงานโภชนาการและออกกำลังกาย  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  ลงพื้นที่แจกตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK)  สำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสมูลฝอยติดเชื้อ  ณ  เทศบาลตำบลหลักเมือง ในวันที่ 28 กันยายน 2564  และ  โรงพยาบาลราชบุรี  ในวันที่ 29 กันยายน 2564    เพื่อเฝ้าระวังโควิด-19  ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว   พร้อมได้ให้คำแนะนำวิธีการใช้ชุดตรวจ  วิธีอ่านผลตรวจ และการบันทึกผลการตรวจ  โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหลักเมืองและโรงพยาบาลราชบุรีในการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง       

 

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน