คุณกำลังมองหาอะไร?

งพื้นที่แจกชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มเสี่ยง ณ ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เมธาวลัย ราชบุรี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.10.2564
37
0
แชร์
07
ตุลาคม
2564

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการตลาด ลงพื้นที่แจกชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับผู้ประกอบการค้าอาหาร และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) ให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เมธาวลัย ราชบุรี จำนวน 720 ชุด พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการตรวจ  ATK ด้วยตนเอง วิธีอ่านผลตรวจ การบันทึกผลตรวจ เพื่อใช้ในการตรวจเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจการประเภทตลาด และห้างสรรพสินค้า

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน