คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.10.2564
7
0
แชร์
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
1 ชั้น หรือ 2 ชั้น ใส่หน้ากากอย่างไรดี

??1 ชั้น หรือ 2 ชั้น ใส่หน้ากากอย่างไรดี? กรมอนามัยแนะนำการใส่หน้ากากในบ้านเมื่อมีสมาชิกในบ้าน 2 คนขึ้นไป และควรใส่หน้ากาก 2 ชั้น หากอยู่ในพื้นที่แออัด เช่น ตลาด รถโดยสารสาธารณะ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ??หากมีความเสี่ยงให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK และเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายด้วยหลัก 3 อ. [ อาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย และอารมณ์ดี ]

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
01.01.1970
มาตรการ Sandbox safety in school
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
30.09.2021
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
CM แผนการสอนที่ 14 เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฏหมายแรงงานที่ควรรู้
01.01.1970
เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฏหมายแรงงานที่ควรรู้
CG แผนการสอนที่ 7 เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ
01.01.1970
เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ