คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

05.10.2564
1
0
แชร์
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
มาตรการ Sandbox safety in school

??มาตรการ Sandbox safety in school เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยไร้โควิด-19 ??อีกส่วนที่สำคัญคือการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อในครอบครัว เมื่ออยู่บ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องยึดหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด ไม่ประมาท

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง

ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
01.01.1970
1 ชั้น หรือ 2 ชั้น ใส่หน้ากากอย่างไรดี
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
30.09.2021
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
CM แผนการสอนที่ 14 เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฏหมายแรงงานที่ควรรู้
01.01.1970
เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ กฏหมายแรงงานที่ควรรู้
CG แผนการสอนที่ 7 เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ
01.01.1970
เรื่อง การใช้ยาในวัยสูงอายุ