คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายพิจิตร คำทอง)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายพิจิตร คำทอง)
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายเล็ก วงศ์ทอง)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายเล็ก วงศ์ทอง)
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายสวัสดิ์ เอี่ยมคง)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายสวัสดิ์ เอี่ยมคง)
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายวิสูตร แผนชากร)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายวิสูตร แผนชากร)
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายทนงศักดิ์ แฟงตะคุ)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำปี 2563 (นายทนงศักดิ์ แฟงตะคุ)
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6.จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7.จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์อาคารผู้ป่วยนอก
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9.จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 1108001152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9. จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 1108001152 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10.ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10. ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

11.จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้อความ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11. จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีนข้อความ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

12.จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12. จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย