คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบงงวดงาน-งวดเงน_และระยะเวลาการกอสราง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ_บก01งานตอเตมพนททำงานแผนกเอกซเรย_พยาธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย