คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สิงหาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรกฎาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มิถุนายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พฤษภาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 เมษายน 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เมษายน 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มีนาคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กุมภาพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มกราคม 2564
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ธันวาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พฤศจิกายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย