คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กันยายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย