คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วงเงินงบประมาณจัดซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20151022price.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมและทางเชื่อมอาคารหอผู้ป่วย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมและทางเชื่อมอาคารหอผู้ป่วย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดจ้างเทพื้นคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็กคลอบรางระบายน้ำ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดจ้างเทพื้นคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็กคลอบรางระบายน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก Dual-energy X-Ray Absorbtiometry Bone Densitometer

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก Dual-energy X-Ray Absorbtiometry Bone Densitometer
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเดินวงรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคากลางในการจัดซื้อเครื่องเดินวงรี
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย