คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลางจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
แบบ ปร.6
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.5
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า11 และแบบ ปร.4ข
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า9-10
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า7-8
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า5-6
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า3-4
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า1-2
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบงวดงาน-งวดเงิน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.01
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ปร4_10-18.PDF
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร4_1-9.PDF
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__ครงท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร654ขพ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ปร.6_ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4ขพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา10-18.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา1-9.pdf
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__กอสรางตอเตมอาคารชน_5_ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine จำนวน 310 dose

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วคซน_Pneumococcdal_conjugate_310_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Haemophilus_influenza_type_B__530_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบงงวดงาน-งวดเงน_และระยะเวลาการกอสราง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ_บก01งานตอเตมพนททำงานแผนกเอกซเรย_พยาธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ปร.5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_4.PDF
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_3.PDF
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_2.PDF
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_ปปช.01_กอสรางอาคารพกพยาบาล_32_หอง_16_ครอบครว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.PDF
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ (7 มี.ค. 61)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย