คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลางจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
แบบ ปร.6
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.5
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า11 และแบบ ปร.4ข
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า9-10
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า7-8
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า5-6
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า3-4
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปร.4 หน้า1-2
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบงวดงาน-งวดเงิน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.01
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ปร4_10-18.PDF
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร4_1-9.PDF
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__ครงท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร654ขพ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ปร.6_ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4ขพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา10-18.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา1-9.pdf
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__กอสรางตอเตมอาคารชน_5_ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine จำนวน 310 dose

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วคซน_Pneumococcdal_conjugate_310_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Haemophilus_influenza_type_B__530_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบงงวดงาน-งวดเงน_และระยะเวลาการกอสราง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ_บก01งานตอเตมพนททำงานแผนกเอกซเรย_พยาธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ปร.5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_4.PDF
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_3.PDF
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_2.PDF
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_ปปช.01_กอสรางอาคารพกพยาบาล_32_หอง_16_ครอบครว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.PDF
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ (7 มี.ค. 61)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย