คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ครั้งที่ 2

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
ปร4_10-18.PDF
ขนาดไฟล์ 5.35 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร4_1-9.PDF
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__ครงท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร654ขพ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
ปร.6_ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4ขพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา10-18.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_หนา1-9.pdf
ขนาดไฟล์ 3.83 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_บก01__กอสรางตอเตมอาคารชน_5_ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน Pneumococcal Conjugate Vaccine จำนวน 310 dose

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
วคซน_Pneumococcdal_conjugate_310_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
Haemophilus_influenza_type_B__530_dose.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างต่อเติมพื้นที่ทำงานแผนกเอกซเรย์ พยาธิ ของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_1.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.56 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผนท_3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบงงวดงาน-งวดเงน_และระยะเวลาการกอสราง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ_บก01งานตอเตมพนททำงานแผนกเอกซเรย_พยาธ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
20180831เครองถายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เปิดเผยราคากลางก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
ปร.5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_4.PDF
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_3.PDF
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน_2.PDF
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4_แผน1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งวดงาน-งวดเงน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแสดงราคากอสราง_ปปช.01_กอสรางอาคารพกพยาบาล_32_หอง_16_ครอบครว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.PDF
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ (7 มี.ค. 61)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
262-61UtrogestanOestrogelCytotecMeptin_syrup_Implanon_NXT_ปปช.01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
267-61_Hexxaxim_ปปช.01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ (26 ก.พ. 61)

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
260-61_PrevenarPentaximAdacelRotateq_ปปช.01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อยา Pentaxim

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
ปปช.01_Pentaxim.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางปัจจุบัน
ปปช.01-วดสการแพทย_4_รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย