คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กกีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 14 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กกีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 14 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สอบราคาจ้างทาสีอาคาร ภายในศูนย์อนามัยที่ 5

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
20171019ebiddoc2.PDF
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20171019ebiddoc3.PDF
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20171214podoc01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20171019ebiddoc1.PDF
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนห้องผ่าตัด

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนห้องผ่าตัด
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย