คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
Announce_floor_5_2_P8-12.PDF
ขนาดไฟล์ 4.18 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Announce_floor_5_2_P1-7.PDF
ขนาดไฟล์ 4.34 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
ขนาดไฟล์ 6.31 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุง)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563_เงินบำรุง_ชุด1.PDF
ขนาดไฟล์ 4.67 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563_เงินบำรุง_ชุด2.PDF
ขนาดไฟล์ 6.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณ)
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose
ขนาดไฟล์ 5.37 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย