คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิคกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 5.82 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดอัติโนมัติสำหรับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ขนาดไฟล์ 5.09 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคางานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคางานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย