คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณ)
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณ)
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Announcement_of_bid_winners_for_Floor_5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 4.34 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5 ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 7.75 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้น 5

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัตการจัดซื้อจ้ดจ้าง ปีงบประมาณ2563-เงินงบประมาณ-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุง)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินบำรุง)
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เงินงบประมาณ)
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อวัคซีน จำนวน 530 dose

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
243140_ประกาศกรมอนามย_เรอง_ประกวดราคาฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.37 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16ครอบครัว)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16ครอบครัว)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย