คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)
ขนาดไฟล์ 6.00 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รางประกาศศนยอนามยท_5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางขอบเขตของงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รางเอกสารประกวดราคา.PDF
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานวิเคราะห์การจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบปีงบ 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานวิเคราะห์การจัดหาพัสดุของหน่วยงานในรอบปีงบ 2560
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (8 รายการ)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (8 รายการ)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (4 รายการ)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (4 รายการ)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนประจำปีงบ 61

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนประจำปีงบ 61
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบฯ เตียงผ่าตัด ตู้เก็บโลหิต)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบฯ เตียงผ่าตัด ตู้เก็บโลหิต)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบ เตียงผ่าตัด ตู้เก็บโลหิต

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบ เตียงผ่าตัด ตู้เก็บโลหิต
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กกีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 14 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กกีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 14 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย