คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ (26 ก.พ. 61)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อยา Pentaxim

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปปช.01_Pentaxim.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปปช.01-วดสการแพทย_4_รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบ เตียงผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บโลหิต

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20171213specdoc01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณยา 2 รายการ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-ยา2รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim02

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-Hexaxim02.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim01

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-Hexxaxim01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ Imploanon Hiberix Rotateg

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-ยา3รายการ02.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ IPD vaccine Rotateg Adacel

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-I.P.D.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 1 รายการ (IPD vaccine)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-ยา6รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 6 รายการ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-ยา6รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย