คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 5 รายการ (7 มี.ค. 61).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim (วัคซีน 6 โรค).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ (26 ก.พ. 61)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 4 รายการ (26 ก.พ. 61).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อยา Pentaxim

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อยา Pentaxim.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 4 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบ เตียงผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บโลหิต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ตู้อบเด็ก เครื่องดมยาสลบ เตียงผ่าตัดทั่วไป ตู้เก็บโลหิต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณยา 2 รายการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-ยา2รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเหมาเดินระบบไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim02

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-Hexaxim02.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา Hexaxim01

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21แบบแสดงวงเงนงบประมาณ_ปปช.01-Hexxaxim01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ Imploanon Hiberix Rotateg

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางแสดงวงเงินในการจัดซื้อยา 3 รายการ Imploanon Hiberix Rotateg.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย